Vad kostar Google Ads? (+8 tips för att synas på Google)

Vad kostar Google Ads - Google Ads kostnad - Hur mycket kostar Google Ads

Google Ads är ett av de mest använda sätten för att generera leads och öka försäljning online. Men vad kostar Google Ads 2023? Det finns inte något enkelt svar på det tyvärr, eftersom det beror på flera olika faktorer. I den här artikeln tänkte vi gå igenom allt du behöver veta om kostnader för Google annonsering.

Vad kostar Google Ads?

Google Ads fungerar som så att du betalar för varje gång någon klickar på din annons. Denna kostnad kallas för ”CPC” cost per click, eller kostnad per klick som det heter på svenskaGenomsnittskostnaden för en textannons i Google Ads är ca 20 – 40 kr per klick. Men för vissa branscher kan man behöva betala bra över 100 kr per klick.

Däremot för e-handlare är genomsnittskostnaden för annonsering via Google Shopping lägre, jämfört med textannonser. Kostnaden per klick kan variera mellan 5-15 kronor, beroende på vilka produkter som annonseras.

vad kostar google ads

På bilden visas betald annonsering i Google Ads som är markerad som annons. Därefter kommer lokala resultat från Google Företagsprofil och till sist de organiska sökresultaten, som är resultat från sökmotoroptimering.

Vilka faktorer påverkar kostnaden för Google Ads?

Sökord och konkurrens

En av de främsta faktorerna som påverkar kostnaden för Google Ads är sökordskostnaden och konkurrensen. Desto högre efterfrågan på ett sökord, desto högre är kostnaden för att annonsera på det sökordet. Konkurrensnivån spelar också en viktig roll, eftersom företag som annonserar för samma sökord kommer att konkurrera om platsen i sökresultaten.

Relevans och Quality Score

Relevans och Quality score (kvalitetsscore) är två viktiga faktorer som påverkar kostnaden för Google Ads. Google använder sig av en algoritm för att bedöma relevansen och kvaliteten på dina annonser, och ju högre dessa värden, desto lägre kostnad kommer du att ha för dina annonser.

hur mycket kostar google ads - quality score

För att säkerställa en hög relevans och Quality Score är det viktigt att säkerställa att dina annonser och hemsida, innehåller relevant och användbar information för målgruppen, samt att använda bra rubriker och bilder.

Målgrupp

Målgrupp påverkar också kostnaden för Google Ads. Du kan välja att rikta din annons till en viss demografisk grupp, till exempel åldersgrupp, kön eller geografisk plats.

vad kostar google ads geografisk plats

Till exempel, om du annonserar dina produkter eller tjänster för en bred målgrupp, men upptäcker att den specifika åldersgruppen 18-24 inte resulterar i konvertering, kan du välja att exkludera dem från din annonsering för att undvika onödiga utgifter.

vad kostar google ads - åldersgrupp

Hur tar jag reda på vad Google Ads kostar för min bransch?

Vad kostar Google Ads för min bransch? Du kan enkelt ta reda på vad Google Ads kostar, genom att utföra en sökordsanalys med hjälp av Google Sökordsplanerare. Detta verktyg är helt gratis och gör det möjligt att upptäcka relevanta sökord, samt visa sökvolym och kostnaden för varje sökord, men du behöver ett Google Ads-konto för att komma igång.

vad kostar google ads - keyword planner

På bilden visas sökordet ”frisör umeå” med en sökvolym på 5400 per månad, och låg konkurrens. Kostnaden per klick varierar mellan 2,96 kr och 6,79 kr.

Matcha kundens språk för att öka din konverteringsgrad

När det kommer till att matcha kundens språk handlar det om att använda samma ord och uttryck som kunden söker efter i sina sökningar. Genom att använda dessa sökord i din annons och på din landningssida ökar du sannolikheten för att kunden känner igen sig och känner sig mer tilltalad att klicka på din annons eller besöka din hemsida.

Google SERP - Avloppsrensning i Stockholm

Ett exempel på detta är om en kund söker efter ”Avloppsrensning Stockholm”. Så vill potentiella kunden se orden ”Avloppsrensning Stockholm” i rubriken för både Google annonsen och på landningssidan. Genom att matcha kundens språk visar du att du förstår vad de letar efter och ökar chansen att de väljer din annons och besöker din hemsida.

Landningssidor

På bilden visas att avloppsfirman skickar sin trafik till en sida med rubriken ”Akut avloppsjour, svar på 1 minut”. En mer effektiv strategi skulle vara att använda kundens språk och rubriken ”Akut avloppsrensning i Stockholm” eftersom kunden sökte efter ”Avloppsrensning Stockholm”. Detta kräver mer tid och ansträngning, men det är skillnaden mellan en bra och en dålig Google Ads-byrå.

Det är viktigt att notera att matchning av kundens språk inte bara gäller rubriken, utan också innehållet på din hemsida och landningssida bör spegla de sökord och uttryck som kunden söker efter. På så sätt kan du visa att du är relevant för kunden och öka sannolikheten för en konvertering.

Kan man synas på Google gratis?

Det är definitivt möjligt att få din webbplats att visas högt upp i Googles sökresultat utan kostnad. Det kallas sökmotoroptimering (SEO), eller Search Engine Optimization på engelska.

Men det finns inga genvägar eller magiska metoder som gör att din webbplats visas organiskt i sökresultaten med hjälp av sökmotoroptimering. Om du vill att det ska vara gratis måste du själv göra jobbet att optimera din webbplats.

Många tror kanske att Google bara används för att söka information om vardagsproblem och allmänna frågor. Men för företag är det viktigt att tänka på hur människor verkligen använder Google för att hitta till just deras produkter eller tjänster. För att lyckas med det finns det många verktyg som kan hjälpa dig att optimera din webbplats så att den rankar högt i Googles sökresultat.

Även om sökmotorn kan verka som en hink full med innehåll är den organiserad av system som bestämmer vilken webbplats som prioriteras före andra. Nedan ger vi dig 8 tips på olika resurser och hur du använder dem för att ranka högt på Google och generera leads och öka försäljningen .

8 tips för att få din hemsida synas på Google

1. Google Företagsprofil (Google My Business)

Google My Business är en gratistjänst från Google som låter företag skapa en företagsprofil med information som namn, adress, telefonnummer, öppettider, bilder och recensioner. Genom att ha en företagsprofil kan du öka din lokala SEO i sökresultaten och Google Maps.

2. Skapa bra innehåll för ranka högre på google

För att öka synligheten på din hemsida på Google är det avgörande att ha högkvalitativt och unikt innehåll. Google använder en algoritm för att rangordna hemsidor och faktorer som innehållskvalitet och längd på sidorna har en stor påverkan på din ranking.

Det är viktigt att ta målgruppen i åtanke när du skapar innehåll för din hemsida. För att öka chanserna att hamna högt i sökresultaten, bör du skapa SEO-vänligt innehåll som svarar på användarnas sökfrågor. Detta kan ske genom att använda sökordsrelaterade fraser i ditt innehåll och försäkra dig om att din text beskriver ämnet du täcker på en klart och tydligt sätt.

Längre och beskrivande text är vanligtvis mer fördelaktig för SEO, så länge innehållet är givande och relevant. Tanken är att förbättra upplevelsen för läsaren samtidigt som du visar sökmotorerna att ditt innehåll är värt att ranka högt.

Det är viktigt att notera att du skriver för två målgrupper när du jobbar med SEO-arbete: människor och robotar. Genom att ta båda grupperna i åtanke kan du skapa innehåll som är både användarvänligt och sökmotoroptimerat.

3. Google Search Console

För att öka chansen att din hemsida syns på Google, är det viktigt att följa några steg. Först och främst bör du registrera ett konto i Google Search Console (tidigare känd som Google Webmaster Tools). Detta verktyg är gratis och hjälper dig att hålla koll på hur din hemsida presterar på Google.

Efter att du har skapat ett konto i Google Search Console, rekommenderas det att du skickar in din webbplatskarta (sitemap). Genom att göra detta signalerar du till Google att din hemsida finns och att den är redo för indexering. På så sätt får Google-bots en enklare väg att hitta och indexera din webbplats snabbare.

Det är också viktigt att notera att Google Search Console är ett värdefullt verktyg som hjälper dig att hålla koll på eventuella problem på din hemsida, till exempel felmeddelanden. Genom att använda verktyget regelbundet kan du säkerställa att din hemsida alltid är SEO-vänlig och har bästa förutsättningar för att synas högt i sökresultaten.

4. Metataggar

Metataggar är en viktig faktor att ta hänsyn till vid sökmotoroptimering. De är beskrivningar av innehållet på en sida som hjälper sökmotorer som Google eller Bing att förstå vad webbplatsen handlar om. Idag är det lätt att använda metataggar med hjälp av Content Management System (CMS) som WordPress och SEO-plugin som Yoast.

De två vanligaste metataggar vid SEO-optimering är metatitel och metabeskrivning. Metatiteln är den text som visas i sökresultaten och är en viktig del för att locka besökare till din webbplats. En bra metatitel bör vara unik och innehålla det viktigaste sökordet och vara max 50-60 tecken lång.

Metabeskrivningen fungerar som en beskrivning av din webbplats i sökresultaten. Den bör vara intressant, kortfattad och innehålla det viktigaste sökordet. Den bör vara max 150 tecken lång och unik för varje sida på webbplatsen. Om du inte skriver en egen metabeskrivning väljer sökmotorn en som den anser lämplig från din webbplats.

5. Länkbygge (Off Page SEO)

Länkbygge (Off-Page SEO) är en viktig faktor för att ranka högre på Google. Genom att ha länkar från andra webbplatser till din, visar du Google att din webbplats är trovärdig och värdefull för användare. Google anser att webbplatser som får länkar från andra, särskilt större och relaterade webbplatser, är mer relevanta och värdefulla för användarna.

6. Se till att du har en mobilanpassad hemsida

Mobilenheter är idag den dominerande plattformen för internetanvändning, och mer än hälften av all online-trafik kommer från mobiler och surfplattor. Därför är det viktigare än någonsin att se till att din hemsida är mobilanpassad. En hemsida som inte är anpassad till mobilbruk kan leda till dålig användarupplevelse, med svårigheter att läsa text och visa bilder, och därmed gå miste om potentiella kunder.

Google har som mål att erbjuda sina användare den bästa möjliga upplevelsen, och därför tar de hänsyn till en hemsidas mobilanpassning när de rangordnar den i sökresultaten. En dåligt mobilanpassad hemsida kommer därför att rankas lägre och leda till mindre trafik till din webbplats.

Det är enkelt att kontrollera mobilanpassningen av din hemsida med hjälp av Googles Mobilvänlighetstest. Genom att säkerställa en hög standard för mobilanpassning kan du öka synligheten och tillgängligheten för din hemsida, samt förbättra användarnas upplevelse och öka möjligheten till affär.

7. Undvik keyword stuffing

När det gäller sökmotoroptimering (SEO) är det viktigt att undvika en strategi som kallas ”keyword stuffing”. Detta innebär en onaturlig upprepning av nyckelord för att förbättra sökmotorsynligheten. Denna teknik kan emellertid få motsatt effekt då det kan trigga alarmklockor hos sökmotorer och påverka läsbarheten negativt.

I stället för att upprepa nyckelord i onaturligt stora mängder, handlar det idag om att använda dem på ett naturligt och meningsfullt sätt. Genom att välja ett ämne och skapa innehåll runt det, bör nyckelordet nämnas på ett naturligt sätt i texten. Detta hjälper sökmotorer att förstå vad webbplatsen handlar om och gör det enklare för användare att läsa och förstå innehållet.

8. Ranka högt på Google med en snabbare hemsida

Hastigheten för din hemsida är en avgörande faktor för att öka en hemsidas synlighet på Google. En långsam laddningstid kan negativt påverka en hemsidas ranking på sökmotorn. Detta eftersom användare oftast förväntar sig en snabb laddningstid när de besöker en hemsida. Google tar också hänsyn till användarnas upplevelse och föredrar hemsidor som laddar snabbt.

Google Page Speed Insights - Snabbare hemsida

Det är därför viktigt att ha en så bra teknisk SEO som möjligt. Du kan enkelt hålla koll på din hemsidas hastighet med hjälp av Googles gratisverktyg Page Speed Insights. Verktyget analyserar din hemsidas innehåll och ger förslag för att förbättra hastigheten.

Vanliga frågor och svar

Nedan har vi listat vanliga frågor och svar om kostnaden för Google Ads. Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta oss.

Google Ads är en digital annonstjänst som är världens mest använda. Företag kan skapa annonser för att nå ut till en specifik målgrupp genom sökningar på Google.

Kostnaden per klick på Google Ads varierar beroende på många faktorer som bransch, konkurrens, och syfte med annonsen. Med sökordsannonsering kan ett genomsnittligt klick på Google Ads kosta runt 20 – 40 kr.

Quality Score på Google är ett sammanfattande betyg av den totala användarupplevelsen för dina annonser och målsidor. Desto högre Quality Score du har, desto billigare blir din cost-per-click (CPC).

Google Ads erbjuder två typer av annonser: sökannonser och displayannonser. Sökannonser visas när en användare söker efter en viss term, medan displayannonser visas på partnerwebbplatser eller nätverk.

Det är svårt att säga exakt hur mycket företag bör lägga på Google Ads, men genomsnittet för medelstora företag i USA ligger mellan 9000-10 000 dollar per månad, vilket motsvarar cirka 90 000-100 000 kr. Faktorer som bransch, konkurrens och produkttyp påverkar också priset.

Relaterade inlägg

Få ett prisförslag

Vi gör en individuell bedömning utifrån dina behov. Fyll i dina uppgifter eller ring 010-4912909 för ett prisförslag.

Call Now Button