Vad är Google Ads och hur fungerar det 2023?

Vad är google ads och hur fungerar det

Vad är Google Ads?

Google Ads är den största digitala annonsplattformen i världen. Annonserna är det som syns högst upp eller längst ner i Googles sökresultat. Skillnaden mellan Google annonserna och det organiska sökresultatet är möjligheten att betala för att synas överst, och du betalar endast när någon klickar på din annons. Detta innebär att du som annonsör har full kontroll över dina Google Ads-kostnader.

vad är google ads - 6 fördelar med google ads

Vilka olika annonstyper finns det?

Textannons

Textannonser är de vanligaste annonserna som innehåller text och en länk. De visas på sökresultatsidan och är en effektiv metod för marknadsföring av tjänster. Textannonser är både snabbt och enkelt att sätta upp och ger möjlighet att inkludera upp till tre rubriker, samt en länk till din hemsida.

vad är google ads - google serp

Displayannonsering

Displayannonser är annonser som består av en bild eller video och visas på en mängd olika webbplatser på nätet. De är en effektiv metod för att nå en stor målgrupp och för att öka varumärkeskännedom.

displayannonsering med google ads

Google Shopping

Google Shopping är en annonstyp som låter dig visa bilder och information om dina produkter på sökresultatsidan. Det är en effektiv metod för att sälja produkter online och öka synligheten för din e-handel. Användare kan söka efter relaterade produkter och se bilder och information om dina produkter på sökresultatsidan.

vad är google ads - google shopping

YouTube-annonsering

YouTube-annonser är annonser som visas på YouTube, antingen före, under eller efter en video. De är en effektiv metod för att nå en stor och engagerad målgrupp, samt öka varumärkeskännedom. YouTube-annonser kan vara både bild- och videobaserade och kan anpassas till din målgrupp och budget.

youtube annonsering

Remarketing

Remarketing är en annonstyp som riktar sig till användare som tidigare har besökt din webbplats. Annonserna visas på en mängd olika webbplatser på nätet och är en effektiv metod för att återknyta kontakt med potentiella kunder. Remarketing annonser kan anpassas till din målgrupp och budget och är en kostnadseffektiv metod för att öka försäljningen.

hur remarketing fungerar med google ads och googles söknätverk

Hur fungerar Google Ads?

Google Ads fungerar som så att du skapar annonser som visas direkt i Googles sökresultat, där potentiella kunder söker efter det du erbjuder. Annonserna visas högst upp på Google, ovanför de organiska resultaten och Google Företagsprofil.

Detta kallas för sökordsannonsering, och är både en lönsam och effektiv marknadsföringskanal för de flesta företag.

vad kostar google ads

5 anledningar till att arbeta med Google Ads 

Det finns flera anledningar med att annonsera med Google Ads, här är några av de viktigaste:

1. Du kan synas högst upp på Google

Med rätt strategi och annonsering kan du synas högst upp på Google och därmed öka sannolikheten för att dina annonser blir sett och klickade på. Ju högre upp din annons visas på sökresultatsidan, desto större är chansen att användare kommer att besöka din webbplats.

2. Nå en stor målgrupp

Med miljontals användare på Google varje dag har du chansen att nå en stor målgrupp med din annonsering. Du kan anpassa dina annonser efter målgrupp, för att nå de människor som är mest intresserade av dina produkter eller tjänster.

3. Kunder söker efter vad du erbjuder

När du annonserar på Google kan du nå ut till kunder som aktivt söker efter vad du erbjuder. Genom att använda relevanta sökord och fokusera på rätt målgrupp kan du säkerställa att din annons visas för de som är mest intresserade av dina produkter eller tjänster. Detta gör det möjligt för dig att nå ut till kunder i rätt ögonblick, när de är redo att göra ett köp.

4. Betala bara per klick

Med Google AdWords betalar du endast när någon faktiskt klickar på din annons. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för att betala för annonsering som inte leder till några resultat. Du har full kontroll över din annonsbudget och kan anpassa det enligt dina behov.

Du kan också välja att sätta en daglig budget, så att du inte överstiger din tilldelade budget. Detta gör det möjligt för företag med alla storlekar och budgetar att annonsera på Google och nå ut till sin målgrupp på ett effektivt sätt.

5. Snabba resultat

Att komma igång med Google Ads är snabbt och enkelt, till skillnad från sökmotoroptimering (SEO) som kan ta längre tid och kräva mer arbete för att få resultat. Med Google AdWords kan du börja visa annonser omedelbart och börja se resultat inom ett par veckor.

Hur du lyckas med Google Ads

Har du haft svårigheter med att få din annons på Google att fungera som du önskar? Du är inte ensam. Men det är viktigt att inte ge upp. Det finns flera orsaker till dåligt presterande annonser. Låt oss titta närmare på vad du kan göra för att förbättra din annonsstrategi.

Undvik bred matchning

Undvika bred matchning i Google Ads är viktigt för att förbättra annonsens relevans och kostnadseffektivitet. Bred matchning låter annonsen visas för en mängd olika söktermer, inklusive relaterade och irrelevant söktermer. Detta kan leda till att annonsen visas för en målgrupp som inte är intresserad av produkten eller tjänsten, vilket leder till en låg klickfrekvens och låg konverteringsfrekvens.

Dessutom kan det också leda till en högre kostnad per klick, eftersom annonsen visas för en större mängd söktermer, inklusive de som är mindre relevanta och har en lägre konkurrenskraft. För att maximera annonsens prestanda och få en god avkastning på investeringen, rekommenderas det att använda exakt matchning eller frasmatchning, så att annonsen endast visas för söktermer som är relevanta och relaterade till produkten eller tjänsten.

Skapa relevanta annonser

Irrelevanta annonser är annonser som inte tilltalar målgruppen eller inte är relaterade till vad de letar efter. Detta leder till en låg klickfrekvens, låg konverteringsfrekvens och dålig prestanda för annonsen. Dessutom kan det också leda till en högre kostnad per klick, eftersom Google straffar annonser med låg relevans genom att sänka deras kvalitetsbetyg och därmed öka kostnaden.

För att maximera annonsens prestanda och få en god avkastning på investeringen, är det viktigt att se till att annonsen är relevant för målgruppen och relaterad till sökordet som används

Förbättra din Quality Score

Har du någonsin undrat varför din annons inte syns så ofta som du önskar på Google? Det kan bero på din kvalitetspoäng, eller Quality Score (QS). Denna poäng avgör hur Google bestämmer din annons rankning.

Desto högre din kvalitetspoäng är, desto bättre placeras din annons på sökresultatsidan (SERP). Men om din kvalitetspoäng är låg, kommer färre människor att se din annons och du har färre chanser att få konverteringar. Så förbättra din kvalitetspoäng och öka din synlighet på Google.

Optimera din landningssida

Att ha en konverteringsoptimerad hemsida, eller landningssida är en lika viktig del av din PPC-strategi som själva annonsen. När en användare klickar på din annons bör de mötas av en landningssida som är anpassad för konverteringar. Sidan ska lösa användarens problem eller besvara deras fråga på ett effektivt sätt. Användaren bör uppleva en smidig övergång från annons till landningssida, utan avbrott eller förvirring. Genom att optimera din landningssida för konverteringar kan du öka chansen att nå dina mål med din PPC-annonsering.

Välj relevanta nyckelord

Nyckelord är det som gör att annonserna visas för relevanta sökningar. Välj noga de nyckelord du vill annonsera för och se till att de är relevanta för din verksamhet och produkt eller tjänst. Du bör också överväga konkurrensen för varje nyckelord och avgöra vilka nyckelord som är mest lönsamma för dig.

Termer och ordlista för Google Ads

1. Annonsrankning (AdRank)

Annonsrankning är det som Google använder för att bestämma positionen för en annons på sökresultatsidan (SERP). Annonsrankningen beror på en kombination av Max CPC och Quality Score.

2. Avvisningsfrekvens (Bounce Rate)

Det är den procentuella andelen besökare som lämnar en webbplats efter att ha besökt endast en sida, utan att interagera med den.

3. Quality Score

Kvalitetspoäng, Quality Score på engelska, är en poäng som Google tilldelar en annons baserat på dess relevans och användbarhet för en sökning. Ju högre kvalitetspoäng, desto högre annonsrankning.

4. Impressions (Visningar)

Antalet gånger som en annons visas för användare på sökresultatsidan.

5. Klick

Klick är det som räknas när användaren klickar på din annons.

6. Klickfrekvens (CTR)

Det är förhållandet mellan antalet klick på en annons och antalet visningar av annonsen. Det mäts som en procentandel.

7. Konvertering (Omvandling)

Det är när en användare utför en önskad handling på en webbplats, såsom att göra ett köp, fylla i en formulär eller prenumerera på en nyhetsbrev.

8. Landningssida

Det är den sida på en webbplats som en användare landar på efter att ha klickat på en annons. Det är viktigt att ha en optimal landningssida för att öka konverteringsfrekvens.

9. Nyckelord (Sökord)

Det är ord eller fraser som används av sökmotorer för att hitta och visa relevant information för en sökning.

10. Konverteringsfrekvens (Omvandlingsfrekvens)

Det är procentandelen av besökare på en webbplats som utför en önskad handling, såsom en konvertering.

11. ROAS (Omvandlingskostnad)

Det är förhållandet mellan intäkterna från en annonskampanj och kostnaderna för annonskampanjen.

12. CPC (Kostnad per klick)

CPC är kostnaden för varje klick på en annons. Det är viktigt att hålla en låg CPC för att maximera lönsamheten för annonskampanjen.

13. CPA (Cost per acquisition)

CPA är den genomsnittliga kostnaden för att förvärva en kund. Det används ofta för att avgöra den totala kostnaden för en annonskampanj och optimera sina budgetar.

14. CPM (Cost per impression)

CPM är den genomsnittliga kostnaden för tusen visningar av en annons. Det hjälper annonsörer att avgöra den totala kostnaden för en annonskampanj och optimera sina budgetar.

15. Max CPC (Max kostnad per klick)

Max CPC är den högsta kostnaden som en annonsör är villig att betala för ett enda klick på sin annons. Det används för att säkerställa att annonskostnaderna hålls inom budget och för att optimera annonskampanjen för bästa resultat.

Vad avgör kostnaden för en Google Ads-kampanj?

Google Ads är ett av de mest effektiva sätten att nå ut till en stor målgrupp på en snabb och kostnadseffektiv sätt. Men vad är det egentligen som avgör priset för en Google Ad-kampanj? Här tar vi en närmare titt på de faktorer som påverkar kostnaden för Google Ads.

Kostnaden för sökordet

En av de största faktorerna som påverkar kostnaden för Google Ads är sökordskostnaden. Detta är den prissättning som Google använder för att avgöra vad varje annons ska kosta. Sökordskostnaden beror på en mängd faktorer, inklusive sökordspopularitet, konkurrens och annonsörns budget. Ju mer eftertraktade ett sökord är, desto högre kostar det att annonsera med det.

Placering av annons

Annonsens placering på sidan är också en viktig faktor för att avgöra kostnaden. En annons på toppen av sidan kommer troligtvis att kosta mer än en annons längst ner på sidan. Detta beror på att annonser i toppen har större synlighet och därmed en högre potential att generera klick.

Säsongsvariationer

Säsongsvariationer kan också påverka kostnaden för Google Ads. Under högtider och andra säsongsbundna evenemang kan priserna för vissa sökord stiga på grund av ökad efterfrågan och konkurrens. Det är viktigt att ta hänsyn till säsongsvariationer när man planerar och budgeterar för en Google Ad-kampanj.

Konkurrens

Konkurrensen på annonsmarknaden påverkar också kostnaden för Google Ads. Ju högre konkurrens det är för ett sökord, desto högre kostar det att annonsera med det. Det är viktigt att hitta en balans mellan konkurrens och annonskostnad för att säkerställa att man får mest möjlig resultat för pengarna. Det är också viktigt att regelbundet övervaka och justera annonserna för att säkerställa att de presterar så bra som möjligt och att annonskostnaden hålls under kontroll.

Annonsbudget

Annonsbudgeten är också en viktig faktor att ta hänsyn till när man beräknar kostnaden för Google Ads. Ju högre budget du har, desto fler annonser kan du visa och desto mer potentiell trafik kan du nå. Men det är viktigt att hitta en balans mellan budgeten och annonskostnaden för att säkerställa att du får mest möjliga resultat för pengarna.

Hur du hittar rätt sökord med Google Ads

Att hitta de rätta sökorden för din annonskampanj är en avgörande faktor för att säkerställa dess framgång. Med rätt sökord, når du din målgrupp på ett effektivt sätt och får mest ut av din annonsbudget. Dessutom ökar det sannolikheten för högre klickfrekvens och konverteringar.

Google Keyword Planner (gratis)

Google Keyword Planner är ett gratis verktyg som du använder för att göra en sökordsanalys och hitta lämpliga sökord för din annonskampanj. Det enda du behöver är att skapa ett Google Ads-konto.

1. Logga in på ditt Google Ads-konto.

2. Klicka på ”Verktyg” och sedan ”Sökordsplaneraren”.

vad är google ads - sökordsplaneraren

3. Klicka på ”Upptäck nya sökord”.

google ads hitta rätt sökord

4. Ange ett sökord som beskriver din produkt eller tjänst.

vad är google ads - keyword planner

5. Klicka på ”Hämta resultat”.

Google Ads Keyword Planner visar då en lista med sökordsförslag baserat på ditt sökord. Du kan filtrera förslagen baserat på sökvolym, konkurrens och kostnad per klick (CPC).

Semrush (från $119.95 per månad)

Semrush är ett kraftfullt verktyg för Google annonsering, SEO och marknadsföring. Det erbjuder en mängd funktioner som hjälper dig att spåra ditt ranking, spåra dina konkurrenters ranking, förbättra din sökordsrankning och mycket mer.

semrush - sökordsplaneraren

Med Semrush kan du också se vilka sökord dina konkurrenter rankar för och vilka annonser de kör, vilket gör det lättare för dig att optimera din egen annonsering och marknadsföring.

Matchningstyper

Google Ads har tre huvudsakliga matchningstyper för sökordsannonsering.

  1. Exakt matchning: Annonsen visas endast när sökningen matchar exakt med det valda sökordet.
  2. Fras matchning: Annonsen visas när sökningen innehåller det valda sökordet i en fras.
  3. Bred matchning: Annonsen visas när sökningen innehåller ord som är relaterade till det valda sökordet.

matchningstyper i google ads

Genom att använda dessa matchningstyper kan du kontrollera när och hur din annons visas för användare.

Hur du konfigurerar konverteringsspårning i Google Ads

Konverteringsspårning är en viktig del av din marknadsföring på Google. Det hjälper dig att mäta framgången av dina annonskampanjer och optimera dem för bättre resultat.

Genom att korrekt konfigurera konverteringsspårning för din hemsida kan du få en bättre förståelse för vad som fungerar och vad som inte gör det, så att du kan förbättra din hemsida för bättre konverteringar.

  1. Gå in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på ”Verktyg” sedan på ”Konverteringar”.
  3. Klicka på den blå knappen ”Ny konverteringsåtgärd” sedan välj ”Webbplats”.
  4. Ange din webbplats och klicka på ”Skanna”
  5. Välj konverteringsmål, matchningstyp och webbadressen där kunder landar efter det gjort en konvertering, till exempel genomfört ett köp eller skickat en offertförfrågan.
  6. Klicka sedan på ”Spara och fortsätt” sedan är du klar.

vad är google ads - konverteringsspårning

Läs vidare om Google Ads:

Ta hjälp av Adster

Vill du komma igång med annonsering på Google? Adster är en certifierad Google Ads-byrå och Google Partner med SEM-specialister som är experter på att optimera Google Ads-annonser. Kontakta oss idag om du vill veta mer om oss och våra tjänster.

Det varierar beroende på din bransch, storleken på ditt Google Ads-konto och dina mål. Kontakta oss för att få en kostnadsfri offert.

Med rätt strukturerad Google Ads-kampanj kan du se snabba resultat, redan inom ett par veckor.

Vi kan vanligtvis komma igång med Google Ads inom ett par veckor. Kontakta oss för ett exakt svar.

Relaterade inlägg

Få ett prisförslag

Vi gör en individuell bedömning utifrån dina behov. Fyll i dina uppgifter eller ring 010-4912909 för ett prisförslag.

Call Now Button